مد و پوشاک

26 آوریل 2020

خط بوی عطر چیست وچه عطرهایی خط بو دارند؟

برای انتخاب عطری با خط بوی مناسب و ماندگاری بالا نیازمند شناخت عناصر تاثیر گذار در ایجاد خط بو ...
ادامه مطلب