ما سلامت
موهای شما را تضمین میکنیم

خدمات

  • براشینگ
  • رنگ و های لایت
  • کاشت مژه
  • کاشت ناخن
  • کوتاهی مو
  • وکس صورت
امکانات
نحوه مراجعه
  • تعیین وقت قبلی
سطح کیفیت
  • خوب

موقعیت

ميدان كوثر خيابان بحرالعلوم ١٠