مرکز میکروبلیدینگ النازچراغی

مدرس ودارای مدرک سازمان فنی حرفه ای

 • آموزش
 • فیبروز
 • کاشت مژه
 • میکروبلیدینگ
 • میکروپیگمیشن
نحوه پرداخت
 • پرداخت نقدی
 • پرداخت با کارت
مناسب برای
 • جوانان
 • بزرگسالان
نحوه مراجعه
 • تعیین وقت قبلی
سطح کیفیت
 • عالی