کلینیک آریا

خدمات تخصصی پوست،مو و لیزرتوسط متخصصین مجرب

  • تزریق چربی
  • تزریق وتخلیه ژل
  • جوانسازی صورت
  • خال برداری
  • کاشت مو
  • لیفتینگ صورت
نحوه مراجعه
  • تعیین وقت قبلی
سطح کیفیت
  • خوب

پاسداران-گلستان دوم -پ ۸۵