کلینیک گیاه درمانی سلامت البرز

حکیم محمدکریم احمدیان نوری
طب سنتی،یومیهوتراپ ،فیزیکال تراپ
دارای مدرک بین المللی ازQALانگلستان
t.me/drgiahi68

  • طب سنتی
نحوه خرید
  • خرید حضوری
نحوه مراجعه
  • مراجعه حضوری
سطح کیفیت
  • خوب