پکیج ها

هزار تومان0

رایگان

 • انقضا بسته : 30 روز
 • تعداد آگهی ها : 1
 • لینک وب سایت : خیر
 • تعداد تصاویر گالری : 3
 • رنج قیمت : خیر
 • ساعت کاری : خیر
 • کلمات کلیدی : بله
 • ایجاد کوپن تخفیف : خیر
 • ایجاد آگهی رویدادها : خیر
طرح را انتخاب کنید
هزار تومان100

برنزی

 • انقضا بسته : 90 روز
 • تعداد آگهی ها : 15
 • آگهی ویژه : 5
 • مدت زمان آگهی ویژه : 10 روز
 • نمایش ویدئو : بله
 • لینک وب سایت : خیر
 • تعداد تصاویر گالری : 10
 • رنج قیمت : خیر
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد نردبان آگهی : 5
 • ایجاد کوپن تخفیف : بله
 • ایجاد آگهی رویدادها : خیر
طرح را انتخاب کنید
هزار تومان350

طلایی

 • انقضا بسته : 365 روز
 • تعداد آگهی ها : 40
 • آگهی ویژه : 15
 • مدت زمان آگهی ویژه : 30 روز
 • نمایش ویدئو : بله
 • لینک وب سایت : بله
 • تعداد تصاویر گالری : 30
 • رنج قیمت : بله
 • ساعت کاری : بله
 • کلمات کلیدی : بله
 • تعداد نردبان آگهی : 15
 • ایجاد کوپن تخفیف : بله
 • ایجاد آگهی رویدادها : بله
طرح را انتخاب کنید